Sekretess

Lunasandals.se använder sig av cookies (bland annat Google analytics) för att utvärdera hemsidan. Inga personliga uppgifter samlas in när du navigerar på hemsidan utan endast aggregerad information om hur sidan används samlas in. Detta görs bland annat för att optimera sidan och underlätta navigering.

Fyller du i ett frågeformulär eller lämnar din e-mailadress samlas informationen in för att bland annat kunna skicka en broschyr, annan reklam eller svara på dina frågor.

Gör du en beställning delar du med dig av dina personuppgifter till Lunasandals.se som behöver dem för att kunna leverera din order. Kunduppgifterna delas också med partners såsom Posten och DHL för att kunna leverera ordern till dig.
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss.